Sistemi za učinkovito rabo deževnice


Filtri za deževnico, zbiralniki vode, črpalke in črpalna tehnika


Običajno se deževnica zbira s strešnih površin, kjer izpira razne nečistoče. Jeseni pa deževnica poleg prahu v zbiralnik vode prinaša tudi listje iz žlebov. Te nečistoče je smotrno odstraniti, preden pride voda v zbiralnik. Če listje, fini prah in druge nečistoče z deževnico pridejo v zbiralnik, se posedejo na dno rezervoarja in začnejo razpadati. Posledica razpadanja organskih snovi je rast mikroorganizmov. Indikatorji razkroja pa so kalnost, neprimeren vonj in okus vode. Za kvalitetno prečiščeno deževnico je potrebno upoštevati štiri osnovna pravila.


Štiri osnovna pravila za čisto deževnico

1. Filter pred vstopom vode v zbiralnik

Pri kakovostni pripravi deževnice je prvi čistilni korak uporaba filtra grobih delcev in listja. Deževnica priteče s strehe v filter, kjer tok vode grobe delce loči od vode, ki odteče v rezervoar. Izločeni delci in listje se izpirajo z majhnim delom vode v odtočno cev.

Kako deluje?

1. Voda priteče v vodni filter in se enakomerno zliva prek kaskad.

2. Na kaskadah se izvede prva stopnja čiščenja. Večja umazanija se izliva
prek kaskad in odteče v odtok.

3. Voda med kaskadami teče na drugo stopnjo
čiščenja, na sekundarno filtrirno nerjavno filtrirno mrežo (mesh 0,65 mm).
Zaradi specialne strukture in naklona filtrirne mreže se umazanija izteka
iz mreže v odtok. Filter se tako čisti sam in zahteva zelo malo vzdrževanja.

4. Prečiščena voda teče v zbiralnik.

5. Umazanija teče v odtok.

2. Umirjeni dotok

Manjši delci, ki se ne prečistijo na vhodnem filtru, tvorijo usedlino na dnu zbiralnika vode. Zaradi umirjenega dotoka pri novih padavinah ta ostane na tleh, zato voda ni motna. Umirjen dotok zagotavlja dotok sveže vode in s tem kisika v spodnje plasti zbiralnika vode. S tem se prepreči razvoj anaerobnih bakterij in voda ostaja sveža

3. Preliv s sifonom

Delci, ki so lažji od vode (npr. cvetni prah), počasi splavajo proti vodni površini. Strokovno izdelani 3p prelivni sifon s posebnimi vstopnimi odprtinami in »skimmer « učinkom na gladini odplavlja plavajočo plast delcev, ki na površini ustvarjajo film prašnih delcev. Z rednim prelivanjem vode prek sifona se v zbiralniku doseže aktivnejša difuzija kisika na vodni površini. Z uporabo 3p sifona dodatno preprečujemo razvoj anaerobnih pogojev v zbiralniku vode.

4. Plavajoči odjem

Plavajoči odjem ves čas plava tik pod vodno gladino. Sesalni koš, ki je na konstantni oddaljenosti od vodne gladine (okoli 20 cm), zagotavlja odjem najbolj čiste in bistre vode iz zbiralnika.

To lahko storimo tako s potopno črpalko, ki je nameščena v zbiralniku, kot tudi s sesalno ali tlačno črpalko, ki je nameščena v hiši.


Kombinirani sistemi za filtracijo in dezinfekcijo deževnice

Vodo lahko pri vstopu v objekt (za črpalko ali hidroforjem) dodatno prečistimo. Izbira filtra je odvisna od namena, za katerega bomo deževnico uporabili. Pri uporabi vode za WC-kotličke, izpiralnike, pralni stroj … priporočamo vgradnjo tristopenjskega filtrirnega sistema MESEC Triplex Pro ZK-I.

Če je deževnica, zajetje ali studenec edini vir vode ter želite čisto in mikrobiološko varno pitno vodo, priporočamo vgradnjo kombiniranega filtrirnega in ultravijoličnega (UV) dezinfekcijskega sistema.


Kompakten sistem filtracije in UV-dezinfekcije vode zagotavlja čisto in mikrobiološko varno pitno vodo. Plod raziskav in razvoja na področju kompaktnih sistemov za filtriranje in UV-dezinfekcijo vode za stanovanjske objekte, vikende, planinske koče … sta sistema MESEC 209Q in MESEC 105Q. Osnova obeh sistemov je kvalitetna trojna filtracija, ki zagotavlja ustrezno filtriranje za optimalno UV dezinfekcijo vode. Okolju prijazna dezinfekcija brez kemikalij zagotavlja 99,99-odstotno uničenje vseh mikroorganizmov, vključno z E.Coli, Cryptosporidium in Giardia ter zagotavlja čisto in mikrobiološko varno pitno vodo.

Vas zanima več o UV dezinfekciji? Preberite si več tukaj.


Črpalne postaje

Popolnoma avtomatske črpalne postaje MESEC H2O RW zagotavljajo ustrezno in zanesljivo oskrbo z deževnico. Zasnovane so tako, da krmilna elektronika avtomatsko preklopi med deževnico in vodovodno vodo, če v zbiralniku deževnice zmanjka. Vse črpalne postaje so skladne s standardom DIN1989, standardom EN1717 stopnja 5 in odlokom o pitni vodi.

Črpalke in oprema

Črpalke zagotavljajo ustrezno in zanesljivo oskrbo z deževnico. Krmilna elektronika zagotavlja konstantno oskrbo hišnega vodovodnega omrežja s konstantnim tlakom in pretokom vode. Potopne črpalke s krmilno elektroniko za vklop/izklop črpalke in zagotavljanje konstantnega tlaka.

Plovna stikala, nadzor globine

Napredna tehnologija izdelave, kvalitetne komponente in dovršen dizajn odlikujejo plovna stikala FAES in omogočajo uporabo le teh v komercialnih in industrijskih aplikacijah ter povsod, kjer je potrebno nadzorovati gladino tekočin.

Povpraševanje


    Izjava o varstvu osebnih podatkov.

    Zaradi tehničnih težav kontaktni obrazec ob kliku na pošlji ne prikaže obvestila o uspešno poslanem sporočilu, čeprav je le to uspešno poslano.