MESEC MPF-HF hyper-filtracijski sistemi


MESEC MPF-HF, hyper-filtracijski sistem je namenjen filtraciji vode iz lastnih zajetij in ostalih virov, ki so obremenjeni z veliko količino suspendiranih delcev. Glavna prednost teh filtracijskih sistemov je uporaba medija ZEOSORB®, ki je v primerjavi z drugimi produkti kot so pesek, antracit in drugi multimedijski filtri bolj stabilen, obenem pa omogoča filtracijo širokega spektra velikosti delcev (5 – 100 µm) ob zadovoljivih pretokih in nizkih pretokih ob povratnem pranju.

Področja uporabe
  • Motnost rečnih voda
  • Industrija ustekleničenja vode
  • Voda za hladilne stolpe
  • Čiščenje procesnih voda
  • Pred-filtracija pri reverzni osmozi
  • Pred-filtracija za sistem z granuliranim aktivnim ogljem

Čiščenje


  • Pitne vode
  • Podtalnice
  • Površinske vode
  • Odpadne vode
  • Vode v plavalnih bazenih
  • Pred-filtracija pri reverzni osmozi

Adsorpcija amonijaka


  • Znižanje motnosti vode
  • Kontroliranje nastanka kloroaminov
  • Visoka specifična površina
  • Dolga življenjska doba medija (se ne porablja med procesom)

Privarčuje na porabi vode


  • Podvojen čas med povratnim čiščenjem
  • Znižanje časa povratnega čiščenja do 50%
  • Visoka kapaciteta filtriranja