Zagon mehčalne naprave

Zagonski list mehčalnih naprav je potrebno predložiti pri zahtevi za zagon mehčalnih naprav. Podatki, ki so na zagonskem listu omogočajo opravljanje zagona po splošni proceduri podjetja Mesec d.o.o.

Splošni podatki o monterju/montaži


Splošni podatki o uporabniku naprave


Splošni podatki o napravi


Lastnosti vgradnje mehčalne naprave


Maksimalni dovoljeni tlak vodovodnega sistema je 6 barov. V kolikor je tlak večji, je nujno potrebno vgraditi regulator tlaka.

Priporočena tlačna stopnja regulatorja: PN40

V kolikor ni vgrajen ustrezni tlačni regulator, so lahko kršeni garancijski pogoji.

V kolikor ni vgrajenega filtrirnega sistema, niso izpolnjeni pogoji garancije. Priporočamo vgradnjo filtrirnega sistema.

Izjava o varstvu osebnih podatkov.